ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Розділ І. Загальні положення
1. Цей документ описує політику конфидейнційності для сайту www.instytut-zoru.com (далі – Сайт) “Інститут зору”. У цьому документі роз’яснюється, які види інформаціх можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися и надаватися ця інформація.
2. Політика конфіденційності не поширюється на веб-сайти третіх осіб.
3. Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.
4. Метою впровадження Політики конфіденційності є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є споживач.
5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених цим розділом Політики конфіденційності.
6. При роботі з сайтом відвідувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту.
7. Ми не несемо відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки відвідувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом. Відвідувач Сайту використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Інститут зору, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що відвідувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо відвідувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.
8. Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей та допомагають нам найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють розміщений матеріал. Той факт, що ми даємо посилання на зовнішній ресурс, не означає, що ми повністю схвалюємо викладені там позиції або ідеї, а також не гарантуємо достовірності розміщеної там інформації. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів.
8. Якщо Ви відвідуєте даний Сайт, то Ви автоматично погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами, то Ви маєте залишити цей Сайт.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних
1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2. Відвідувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті.
3. Після введення будь-яких даних на сайті, вважається, що відвідувач надав згоду на обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) своїх персональних та контактних даних. Інститут зору може зберігати інформацію про з’єднання, трафік, дату та час тривалості роботи відвідувача на Сайті.
4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:
1. прізвище, ім’я, по – батькові;
2. місце реєстрації;
3. стать;
4. місце проживання;
5. інформація про сімейний стан;
6. дата та місце народження споживача;
7. номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.);
8. інформація про географічне розташування;
9. інформація про банківські та інші фінансові операції;
10. доменне ім’я або IP-адреса комп’ютера відвідувача;
11. файли (ім’я файлу і URL);
12. код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт
13. кількість байт, переданих в ході сесії.
….Інша інформація, яка самостійно вноситься споживачем.

ІІІ. Зберігання Персональних даних
1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

IV. Права споживача
1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:
1.1. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
1.2. На доступ до своїх персональних даних;
1.3. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
1.4. пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
1.5. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
1.6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
1.7. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
1.8. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
1.9. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних
1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.
2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
3. Компанія має право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу вимогу згідно з чинним законодавством України.
4. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

VI. Знищення та видалення персональних даних
1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:
– припинення правовідносин між споживачем та Компанією;
– набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
VIІ. Зміна Політики конфіденційності
Зміна ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Відвідувач, користуючись Сайтом, прийняв умови цієї ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, враховує та згоден з тим, що дана ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, публікуються на цій сторінці Сайту.
У окремих випадках ми залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних програм.